34 Øvrige overførselsindtægter

Læs her om kontering af øvrige overførselsindtægter.

Kontering af øvrige overførselsindtægter

Standardkonto 34 "Løbende overførselsindtægter" omfatter overførselsindtægter, der ikke har karakter af skat. Der er typisk tale om en række refusioner og tilskud fra andre offentlige og internationale institutioner. Overførsler fra kommuner registreres dog på standardkonto 32.

Følgende øvrige overførselsindtægter fra kommuner og regioner konteres på standardkonto 34:

  • 34.10 øvrige overførselsindtægter

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.