41 Overførselsudgifter til EU og øvrige udland

Læs her om kontering af overførselsudgifter til EU og øvrige udland

Kontering af overførselsudgifter til EU og øvrige udland

Standardkonto 41 "Overførselsudgifter til EU og øvrige udland", anvendes ved tilskud til andre lande, udenlandske organisationer, virksomheder eller personer mv. Kontoen omfatter fx generelle tilskud til Færøerne og Grønland, bidrag til internationale organisationer, EU eller EU's institutioner, støtte til Østeuropa eller udviklingslande. Tilskud kan fx ydes i form af varer/tjenester.

For personer gælder den regel, at tilskudsmodtageren skal have haft fast ophold i udlandet i mere end et år, og at modtageren ikke må være ansat ved danske ambassader eller andre danske enklaver i udlandet (tjenestemandspension mv. konteres dog på standardkonto 44).

På standardkonto 41 konteres følgende:

  • 41.10 Færøerne
  • 41.20 Grønland
  • 41.30 EU og EU´s institutioner
  • 41.40 andre internationale organisationer
  • 41.50 bilaterale tilskud i form af køb af varer og tjenester hos virksomheder mv. i Danmark
  • 41.60 bilaterale tilskud i øvrigt
  • 41.90 udland i øvrigt
  • 41.91 Modkonto lønninger tidligere udgiftsført som tilsagn (anvendes kun af § 36 Udenrigsministeriet)
  • 41.95 annullering af tilsagn/tilskud udland

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.