44 Tilskud til personer

Læs her om kontering af tilskud til personer

Kontering af tilskud til personer

Standardkonto 44 "Tilskud til personer" omfatter løbende tilskud til personer, herunder tjenestemandspensioner og andre pensionsordninger. Personer skal have fast ophold her i landet, være ansat ved danske ambassader eller andre danske enklaver i udlandet eller opholdet i udlandet skal være af mindre end ét års varighed. Alle udgifter vedrørende tjenestemandspension mv. konteres dog på standardkonto 44.

Kontoen omfatter desuden tilskud til enkeltmandsejede virksomheder.

For statsinstitutioner vil udgifter på regnskabskontiene 44.21-44.24 normalt skulle henføres til bevillingslovenes § 36, Pensionsvæsenet.

På standardkonto 44 konteres følgende tilskud:

  • 44.21 tjenestemandspensioner
  • 44.23 fratrædelsesordning for tjenestemænd
  • 44.24 understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt
  • 44.25 annullering af tilskud/tilsagn til personer
  • 44.26 forventet tab på tilskud til studielån mv.
  • 44.27 tab på tilskud studielån mv.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.