45 Tilskud til erhverv

Læs her om kontering af tilskud til erhverv

Kontering af tilskud til erhverv

Standardkonto 45 "Tilskud til erhverv" omfatter tilskud til private virksomheder i Danmark, hvor staten ikke modtager nogen direkte modydelse, eller hvor vilkårene for virksomhedens produktion ikke er underlagt statslig kontrol.

Som eksempler kan nævnes:

  • generelle støtteordninger til erhverv
  • eksportfremmeforanstaltninger o.l. til virksomheder i Danmark, uanset at tilskuddet senere benyttes til levering af varer/tjenester til udlandet, mv.

På standardkonto 45 konteres følgende:

  • 45.31 tilskud til erhverv
  • 45.35 annullering af tilsagn/tilskud af virksomhed

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.