Værdipapirer og kapitalandele

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandel.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele er finansielle aktiver, som indregnes i balancen.

Indregning af værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnes, når de anskaffes.

Værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele optages til kostpris med mindre, der er indgået anden aftale med Finansministeriet om værdiansættelse heraf.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af tilgang af værdipapirer og kapitalandele i statens kontoplan

Læs mere om kontering af afgang af værdipapirer og kapitalandele i statens kontoplan