Opbevaring af regnskabsmateriale

Læs om reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale

Bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen om opbevaring af regnskabsmateriale er baseret på de tilsvarende bestemmelser i kap. 5 i bogføringsloven.

Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstrukser beskrive, hvorledes de opbevarer deres regnskabsmateriale.

Læs mere om opbevaring af regnskabsmateriale under følgende overskrifter: