Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Regnskabsmateriale skal som hovedregel opbevares her i landet, jf. § 45 i regnskabsbekendtgørelsen.

For institutioner der driver aktiviteter i udlandet f.eks. ambassader, kan interne og eksterne bilag opbevares i udlandet i hele opbevaringsperioden, mens øvrigt regnskabsmateriale kun kan opbevares i udlandet for indeværende og de foregående tre måneder.

Moderniseringsstyrelsen vil umiddelbart kunne yde dispensation fra bestemmelserne i § 45 for institutioner der har behov for opbevaring af regnskabsmateriale i henholdsvis:

  • Finland
  • Island
  • Norge eller
  • Sverige

Ydelsen af en eventuel dispensation forudsætter blot:

  • At regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i § 44 i regnskabsbekendtgørelsen
  • At regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes
  • At eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. opbevares i Danmark, således at man til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet.