Selvejende institutioner

Læs om reglerne for hvorledes de selvejende institutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen.

Der sondres i regnskabsbekendtgørelsen mellem tre forskellige typer af selvejende institutioner henholdsvis:

  1. Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner (§ 2 stk. 1)
  2. Statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution (§ 2 stk. 2)
  3. Øvrige selvejende institutioner (§ 2 stk.3)

Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner er omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser på tilsvarende måde som de egentlige statsinstitutioner.

Statsfinansierede selvejende institutioner er ligeledes omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser. Set i forhold til statsinstitutionerne er kravene til systemanvendelsen dog mindre omfattende for de statsfinansierede selvejende institutioner, jf. nærmere herom under Systemanvendelse.

Øvrige selvejende institutioner er kun omfattet af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser i den udstrækning den enkelte ressortminister har truffet konkret beslutning herom.