Driftsindtægter

Læs om reglerne for indregning af driftsindtægter.

Ordinære driftsindtægter er jævnligt tilbagevendende indtægter, som indgår i institutionens ordinære drift.

Ordinære driftsindtægter omfatter følgende indtægter:

  • Bevilling
  • Salg af varer og tjenesteydelser
  • Tilskud til egen drift
  • Øvrige driftsindtægter og gebyrer

Indregning af ordinære driftsindtægter

Indtægter og omkostninger indregnes i takt med udførelsen af de aktiviteterne de er tilknyttet. Det indebærer, at indtægter skal indregnes på det tidspunkt de optjenes eller skabes, mens omkostninger indregnes på det tidspunkt de forbruges.