Ministerieinstrukser

Læs om reglerne for udarbejdelse ministerieinstrukser.

Formålet med ministerieinstrukserne er at få udarbejdet og ajourført en samlet oversigt over ministerområdets opdeling på virksomheder, herunder en beskrivelse af hvilke hovedkonti på bevillingslovene, der henhører under de enkelte virksomheder.

Ministerieinstruksen skal herudover indeholde en beskrivelse af, hvorledes den overordnede regnskabsforvaltning er tilrettelagt indenfor ministerområdet, herunder en beskrivelse af hvor ofte virksomhederne i årets løb skal godkende perioderegnskaber overfor departementet.

Den af departementets ledelse godkendte ministerieinstruks sendes til Rigsrevisionen og de under ministerområdet hørende virksomheder.

Udarbejdelsen af ministerieinstruksen er normeret i §§ 13-15 i regnskabsbekendtgørelsen.

Retningslinjerne for udarbejdelse af ministerieinstrukser er nærmere uddybet i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser.