DS 484

DS 484 er en fællesstandard for informationssikkerhed.

DS 484 er en fælles standard for informationssikkerhed og omhandler de basale krav, som en virksomhed/institution minimum bør opfylde. Standarden fastlægger blandt andet en række krav til konkrete foranstaltninger samt overordnede krav til, hvordan en institution skal styre IT-sikkerhedsindsatsen. Standarden indeholder en række krav inden for områderne personalesikkerhed, fysisk sikkerhed, systemrelaterede krav og håndtering af lovbestemte og kontraktlige krav.