Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at udvikle kommunernes økonomistyring. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Aktiviteter i partnerskabet

Som led i partnerskabet er der gennemført en række undersøgelser, herunder en afdækning af kommunernes økonomiske resultater og økonomistyringspraksis, som blev udarbejdet i 2016.

Læs afdækningen af kommunernes økonomistyring (pdf)

Herudover har partnerskabet beskæftiget sig med 4 hovedaktiviteter:

  • Tema- og sektoranalyser
  • Periodiserede budgetter
  • Demografimodeller
  • Principper for overførselsadgang

Tema- og sektoranalyser

Formålet med tema- og sektoranalyserne er at styrke kommunernes videreudvikling af økonomistyringen og bidrage med inspiration til, hvordan styringsopgaven kan gribes an i praksis. Analyserne er praksisorienterede med fokus på konkrete anbefalinger, som kan udbredes, herunder hvordan økonomistyringen kan understøtte den politiske styring.

I 2017 er der arbejdet med to sektoranalyser af kommunernes økonomistyring for hhv. det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningen i folkeskolen.

Sektoranalyse af det specialiserede børne- og ungeområde

Sektoranalysen af kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde peger på en række fokusområder i økonomistyringen til inspiration for alle kommuner. Fokusområderne omhandler bl.a. at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)

Sektoranalyse af specialundervisning i folkeskolen

Sektoranalysen af specialundervisning i folkeskolen peger på fire fokusområder til videreudvikling af den kommunale økonomistyring. Fokusområderne omhandler bl.a. vigtigheden af at have en faglig strategi med en tydelig retning for indsatsen, fastlæggelse af en finansieringsmodel der giver de rigtige incitamenter og sikrer sammenhæng med bl.a. visitering samt have relevant ledelsesinformation, som giver et godt overblik og styringsgrundlag.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)