Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at udvikle kommunernes økonomistyring. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Aktiviteter i partnerskabet

Som led i partnerskabet er der gennemført en række undersøgelser, herunder en afdækning af kommunernes økonomiske resultater og økonomistyringspraksis, som blev udarbejdet i 2016.

Læs afdækningen af kommunernes økonomistyring (pdf)

Herudover har partnerskabet beskæftiget sig med 4 hovedaktiviteter:

  • Tema- og sektoranalyser
  • Periodiserede budgetter
  • Demografimodeller
  • Principper for overførselsadgang

Tema- og sektoranalyser

Formålet med tema- og sektoranalyserne er at styrke kommunernes videreudvikling af økonomistyringen og bidrage med inspiration til, hvordan styringsopgaven kan gribes an i praksis. Analyserne er praksisorienterede med fokus på konkrete anbefalinger, som kan udbredes, herunder hvordan økonomistyringen kan understøtte den politiske styring.

Temaanalyse af økonomistyring af tværgående løsninger

Temaanalysen om økonomistyring af tværgående løsninger opsamler første erfaringer med tilrettelæggelsen af helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og opstiller anbefalinger til, hvad man særligt skal være opmærksom på. Det er bl.a. afgørende, at der er politisk og strategisk opbakning til omstillingen, det er vigtigt at sikre en effektiv organisering og drift af den tværgående indsats med nye procedurer og sagsgange og det er centralt at udvikle en samlet ledelsesinformation om aktiviteter, udgifter og effekter, så man løbende kan tilpasse indsatsen og vurdere resultaterne samlet set. 

Læs temaanalysen om økonomistyring af tværgående løsninger

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion 

Sektoranalyse af det specialiserede voksenområde

Sektoranalysen af kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde peger på seks vigtige fokusområder for styring af området til inspiration for andre kommuner. 

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede voksenområde (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)

Sektoranalyse af det specialiserede børne- og ungeområde

Sektoranalysen af kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde peger på en række fokusområder i økonomistyringen til inspiration for alle kommuner. Fokusområderne omhandler bl.a. at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af det specialiserede børne- og ungeområde (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)

Sektoranalyse af specialundervisning i folkeskolen

Sektoranalysen af specialundervisning i folkeskolen peger på fire fokusområder til videreudvikling af den kommunale økonomistyring. Fokusområderne omhandler bl.a. vigtigheden af at have en faglig strategi med en tydelig retning for indsatsen, fastlæggelse af en finansieringsmodel der giver de rigtige incitamenter og sikrer sammenhæng med bl.a. visitering samt have relevant ledelsesinformation, som giver et godt overblik og styringsgrundlag.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring af specialundervisning i folkeskolen (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)