Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at udvikle kommunernes økonomistyring. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Aktiviteter i partnerskabet

Som led i partnerskabet er der gennemført en række undersøgelser, herunder en afdækning af kommunernes økonomiske resultater og økonomistyringspraksis, som blev udarbejdet i 2016.

Læs afdækningen af kommunernes økonomistyring (pdf)

Herudover har partnerskabet beskæftiget sig med 4 hovedaktiviteter:

  • Tema- og sektoranalyser
  • Periodiserede budgetter
  • Demografimodeller
  • Principper for overførselsadgang

Tema- og sektoranalyser

Formålet med tema- og sektoranalyserne er at styrke kommunernes videreudvikling af økonomistyringen og bidrage med inspiration til, hvordan styringsopgaven kan gribes an i praksis. Analyserne er praksisorienterede med fokus på konkrete anbefalinger, som kan udbredes, herunder hvordan økonomistyringen kan understøtte den politiske styring.

I 2017 er der arbejdet med to sektoranalyser af kommunernes økonomistyring for hhv. det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningen i folkeskolen.

Sektoranalysen af kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde peger på en række fokuspunkter i økonomistyringen til inspiration for alle kommuner. Fokuspunkterne omhandler bl.a. at lade praksis være styret af en fælles faglig og økonomisk strategi og at have et detaljeret datagrundlag i prognoser og opfølgning.

Læs sektoranalysen om kommunernes økonomistyring for det specialiserede børne- og ungeområde (pdf)

Læs en kort præsentation af analysen og spørgsmål til refleksion (pdf)