Partnerskab om god økonomistyring i regionerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med regionerne og Danske Regioner om at udvikle økonomistyringen. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne på hospitalerne.

Anvendelse af data til økonomistyring på hospitaler

Partnerskabet har foretaget en kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring på hospitaler. Analysen opstiller 7 konkrete anbefalinger til bedre dataanvendelse, bl.a. at dataløsninger til økonomistyring bedst udvikles i samspil med klinikkerne.

Som led i kortlægningen er der indsamlet 20 cases fra hospitalerne, som kan være med til at inspirere til konkrete løsninger til dataunderstøttelse af budget-, kapacitets- og effektstyringen.

Læs kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring (pdf)

Læs de 20 cases med konkrete løsninger til dataunderstøttelse (pdf)

Kortlægning af økonomistyringskompetencer på hospitaler

Partnerskabet har gennemført en kortlægning af økonomistyringskompetencer på hospitaler. Kortlægningen viser, at der er et ønske om at styrke kompetencerne bl.a. i forhold til at prioritere og styre økonomi og aktiviteter. Herudover er der indsamlet 14 cases til inspiration, om hvordan forskellige hospitaler arbejder med kompetenceudvikling inden for økonomistyring.

Læs kortlægningen af økonomistyringskompetencer (pdf)

Læs de 14 cases om kompetenceudvikling inden for økonomistyring (pdf)