Partnerskab om god økonomistyring i regionerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med regionerne og Danske Regioner om at udvikle økonomistyringen. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne på sygehusene.

Indsatser i partnerskabet

Som led i partnerskabet er der gennemført en række undersøgelser, herunder en kortlægning af sygehusenes økonomistyring som blev udarbejdet i 2017.

Læs rapporten om sygehusenes økonomistyring (pdf)

Herudover har partnerskabet beskæftiget sig med 2 hovedaktiviteter:

  • Anvendelse af enhedsomkostninger i økonomistyringen
  • Periodisering af budgetter og afvigelsesforklaringer

Anvendelse af enhedsomkostninger i økonomistyringen

Anvendelse af enhedsomkostninger bidrager til at skabe indsigt i forretningen gennem koblingen af aktiviteter og økonomi. Enhedsomkostninger medvirker således til at skabe et solidt vidensgrundlag, som ledelsen kan benytte, til at vurdere om ressourcerne anvendes bedst muligt.

Læs rapporten om anvendelse af enhedsomkostninger (pdf)