Partnerskab om god økonomistyring i regionerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med regionerne og Danske Regioner om at udvikle økonomistyringen. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne på hospitalerne.

Indsatser i partnerskabet

Som led i partnerskabet er der gennemført en række undersøgelser, herunder en kortlægning af hospitalernes økonomistyring som blev udarbejdet i 2017.

Læs rapporten om sygehusenes økonomistyring (pdf)

Herudover har partnerskabet beskæftiget sig med 4 hovedaktiviteter:

  • Inspiration til vagtplanlægning
  • Anvendelse af data til økonomistyring på hospitaler
  • Økonomistyringskompetencer på hospitaler
  • Anvendelse af enhedsomkostninger i økonomistyringen
  • Periodisering af budgetter og afvigelsesforklaringer

Inspiration til vagtplanlægning

Partnerskabet har udarbejdet et inspirationskatalog til bedre vagtplanlægning og personaleanvendelse for hospitaler. I inspirationskataloget indgår 15 eksempler på, hvordan man gennem fx kompetenceudvikling, organisering og systemunderstøttelse kan styrke vagtplanlægningen. Baggrunden er, at en række analyser har påpeget, at der er et potentiale for at styrke vagtplanlægning, kapacitetsudnyttelse og personaleanvendelse på de danske hospitaler.

Læs 15 eksempler på bedre vagtplanlægning og personaleanvendelse (pdf).

Anvendelse af data til økonomistyring på hospitaler

Partnerskabet har foretaget en kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring på hospitaler. Analysen opstiller 7 konkrete anbefalinger til bedre dataanvendelse, bl.a. at dataløsninger til økonomistyring bedst udvikles i samspil med klinikkerne.

Som led i kortlægningen er der indsamlet 20 cases fra hospitalerne, som kan være med til at inspirere til konkrete løsninger til dataunderstøttelse af budget-, kapacitets- og effektstyringen.

Læs kortlægning og analyse af dataanvendelse til økonomistyring (pdf)

Læs de 20 cases med konkrete løsninger til dataunderstøttelse (pdf)

Kortlægning af økonomistyringskompetencer på hospitaler

Partnerskabet har gennemført en kortlægning af økonomistyringskompetencer på hospitaler. Kortlægningen viser, at der er et ønske om at styrke kompetencerne bl.a. i forhold til at prioritere og styre økonomi og aktiviteter. Herudover er der indsamlet 14 cases til inspiration, om hvordan forskellige hospitaler arbejder med kompetenceudvikling inden for økonomistyring.

Læs kortlægningen af økonomistyringskompetencer (pdf)

Læs de 14 cases om kompetenceudvikling inden for økonomistyring (pdf)