Præmieobligationer

Der er to præmieobligationsserier tilbage, som endnu ikke er forældede. Disse kan indløses til pålydende værdi.

Alle gevinster på præmieobligationerne er forældede.

Præmieobligationer kan indløses til pålydende værdi i op til 10 år efter de er udløbet. Der er to serier tilbage af de gamle præmieobligationer, som stadig kan indløses. For alle øvrige serier er forældelsesfristen udløbet.

Sidste gevinstudtrækning for præmieobligationer skete den 21. maj 2010. Der er forældelsesfrist på 3 år på gevinster, og fristen for indløsning af alle uafhentede præmier er derfor nu udløbet.

To serier kan stadig indløses til pålydende værdi

Grå serie (1965): Fristen for indløsning er senest d. 22. september 2020. (Serien blev i 1995 forlænget med 15 år til udløb i 2010).

Brun serie (1969): Fristen for indløsning er senest d. 1. oktober 2019. (Serien blev i 1994 forlænget med 15 år til udløb i 2009).

Præmieobligationer i disse to serier kan indløses hos Danmarks Nationalbank. Se kontaktoplysninger til højre på siden.