Offentlige regnskaber

Moderniseringsstyrelsen sammenstiller statsregnskabet og fastsætter reglerne for regnskabsaflæggelsen i staten. Læs nærmere om offentlige regnskaber.

Efter Grundloven § 47 stk. 1 skal der udarbejdes et statsregnskab, der skal fremlægges for folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb. Moderniseringsstyrelsen sammenstiller statsregnskabet på baggrund at indrapporterede regnskabsoplysninger fra de enkelte ministerområde.

Moderniseringsstyrelsen overordnede opgave i forbindelse med statsregnskabet er at sammenstille oplysninger fra de enkelte ministerier. I den forbindelse stiller Moderniseringsstyrelsen et fælles indberetningssystem til rådighed, udarbejder reglerne for hvordan de skal opstille deres regnskaber, dette gøres gennem den fælles kontoplan og nummerstrukturen. Endvidere leverer Moderniseringsstyrelsen vejledning og rådgivning om statslige regnskabsregler.

De enkelte institutioner udarbejder en årsrapport hvor institutionernes resultatopgørelse og balance offentliggøres.

Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen ligger inde med en række regnskabsmæssige og finanslovsmæssige data om staten og en række er samlet på denne hjemmeside. Både statsregnskabet og årsrapporterne er offentlig tilgængelige og offentliggøres på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen udgiver månedligt regnskabstal for staten og på kvartalsbasis regnskabstal for den regionale og kommunale sektor.