Moderniseringsstyrelsens rolle i forbindelse med tilblivelse af statsregnskabet

Moderniseringsstyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber.

Moderniseringsstyrelsen leverer rammerne for, at de statslige institutioner kan afgive deres regnskaber. Det sker ved, at Moderniseringsstyrelsen driver det system, som regnskaberne indtastes i, og ved at Moderniseringsstyrelsen giver et overblik over disse regnskaber i relevante publikationer.

Moderniseringsstyrelsens arbejde bygger på ministeriernes egne regnskaber

Moderniseringsstyrelsen sørger for at sammenstille det samlede statsregnskab. Det er baseret på ministeriernes egne regnskaber, der er underlagt intern kontrol i ministerierne og revideres af Rigsrevisionen.

Moderniseringsstyrelsen udfører bl.a. følgende løbende opgaver i relation til statsregnskabets tilblivelse:

  • Moderniseringsstyrelsen stiller et centralt system til rådighed for de statslige institutioner; det er i dette system, at de statslige institutioner afleverer deres regnskabstal
  • Moderniseringsstyrelsen laver reglerne for, hvordan de statslige institutioner skal sætte deres regnskab op, dvs. vedligeholder den statslige kontoplan og nummerstruktur
  • Moderniseringsstyrelsen står for kontoadministration i de centrale statslige betalingssystemer
  • Moderniseringsstyrelsen rådgiver og vejleder om statslige regnskabsregler

Når statsregnskabet af afgivet, bliver det revideret af statsrevisorerne, der giver bemærkninger til Folketinget herom.