Regnskabstal for den offentlige sektor

Her offentliggøres løbende regnskabstal for dels den statslige delsektor (månedsvis) og den kommunale og regionale delsektor

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter i hhv. staten og kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. Nederst linkes til et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb i mio. kr.

Statslige regnskabstal 2019

Kommunale og regionale regnskabstal 2019

Bemærk, at de kommunale og regionale regnskabstal er opdateret den 10. februar 2020 vedr. tredje kvartal 2019 pga. en fejl i indlæsningen af regionernes regnskabstal.

 

Hent regnskabstallene for 2019

 

Statslige regnskabstal 2018

Kommunale og regionale regnskabstal 2018

 

Hent regnskabstallene for 2018 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2017

Kommunale og regionale regnskabstal 2017

Hent regnskabstallene for 2017 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2016

Kommunale og regionale regnskabstal 2016

Hent regnskabstallene for 2016 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2015

Kommunale og regionale regnskabstal 2015

Hent regnskabstallene for 2015 (xlsx)

Statslige regnskabstal 2014

Kommunale og regionale regnskabstal 2014

Hent regnskabstallene for 2014 (xlsx)