Tidsplan

Se tidsplanen for årsafslutning 2017

Tidsplan

8. januar 2018
1. lønkørsel i SLS angående periode 13 (Kan først indlæses i Navision Stat efter Afslut år den 13. januar).

11. januar 2018 
Sidste hverdag for indrapportering til periode 12.

12. januar 2018
Ministerierne kan udskrive regnskabstal ultimo periode 12 fra Statens Budgetsystem (SB) og Statens Koncern System (SKS). 
SAM afvikler kørsel Afslut år for Navision brugere. Øvrige brugere forestår selv kørsel.
Der åbnes samtidig for Nulstilling af Finans i Navision Stat.

18. januar 2018
SAM udsender regnskabserklæring angående periode 12. 

22. januar 2018
2. lønkørsel i SLS.

29. januar 2018
Sidste dag i periode 13,1. 

29. januar 2018 
Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende periode 13,1 i SKS. 

30. januar 2018 
Ministerierne kan udskrive foreløbige regnskabstal ultimo periode 13,1 fra SKS.
Før bogføring i periode 13,2 påbegyndes, skal der foretages udtræk af regnskabstallene fra periode 13,1. Disse tal kan efterfølgende afstemmes med de tilsvarende SKS-tal. 

30. januar 2018
Redegørelse til Moderniseringsstyrelsen om eventuelle fejlrettelser

30. januar 2018
Indberetning til Moderniseringsstyrelsen vedr. statsforskrivninger og garantier 

5. februar 2018 
Sidste dag i periode 13,2 for de brugere, som har fået tilladelse til eller krav fra Moderniseringsstyrelsen (eller Finansministeriets departement) om at foretage yderligere posteringer til 2017. Forudsætter Moderniseringsstyrelsens godkendelse. 

5. februar 2018
Måneds- og kvartalskørsel for periode 13,2 i SKS og for hele 2017. 

6. februar 2018 
Ministerierne kan udskrive endelige regnskabstal ultimo periode 13,2 fra SKS og for hele 2017. 

12. februar 2018
SAM udsender regnskabserklæring angående hele periode 13. 

20. februar 2018 
Departementernes frist for godkendelse ad PDF-regnskab i SKS for 4. kvartal 2017 inkl. periode 13. 

20. februar 2018 
Indberetning til Moderniseringsstyrelsen vedr. øvrige specifikationer samt forklaringer til primokorrektioner

20. februar 2018 
Departementernes særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) for det afsluttende ministeransvarsområde regnskab for 2017 skal være Moderniseringsstyrelsen i hænde. 

13. marts 2018 
Årsrapport for 2017 afleveres elektronisk til Moderniseringsstyrelsen.

13. marts 2018 
Statsregnskabet for 2017 afgives til Folketinget.