Kontaktpersoner

Hvis I har spørgsmål/kommentarer, kan I kontakte jeres kontaktperson

Kontaktpersoner i Statsregnskabskontoret

I Moderniseringsstyrelsens statsregnskabskontor er en række af opgaverne i relation til udarbejdelsen af statsregnskabet fordelt på kontaktpersoner i relation til de enkelte ministerområder. 

 

Ministerium

Kontaktperson
Statsregnskabskontoret

§ 5 Statsministeriet

Lasse Frisgaard Gunnersen

§ 6 Udenrigsministeriet

Maj-Britt Kofoed

§ 7 Finansministeriet

Søren Ring Hansen 

§ 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Lasse Frisgaard Gunnersen

§ 9 Skatteministeriet

Claus Ilg 

§ 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Anna Basse Jørgensen

§ 11 Justitsministeriet

Søren Ring Hansen

§ 12 Forsvarsministeriet

Jesper Bojsen

§ 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Maj-Britt Kofoed

§ 15 Social- og Indenrigsministeriet

Anna Basse Jørgensen 

§ 16 Ministeriet for Sundhed og Ældre

Lasse Frisgaard Gunnersen

§ 17 Beskæftigelsesministeriet

Anna Basse Jørgensen 

§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet

Søren Ring Hansen
 

§ 20 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Søren Ring Hansen

§ 21 Kulturministeriet

Søren Larsen
 

§ 22 Kirkeministeriet

Maj-Britt Kofoed

§ 24 Miljø- og Fødevareministeriet

Søren Larsen 

§ 28 Transport- og Bygningsministeriet

Ingolf Busse

§ 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ingolf Busse