Orienteringsmøde

Læs her om orienteringsmødet om årsafslutningen 2018

Orienteringsmøde

Torsdag den 15. november 2018 har Moderniseringsstyrelsen afholdt orienteringsmøde for samtlige departementer om årsafslutningen 2018.

Der var er følgende dagsorden for mødet:

 1. Velkomst
 2. Tidsplan for årsafslutningen
 3. Bevillingsafregning
 4. Specifikationer på statsregnskabet 
 5. Særlige bogføringsforhold som følge af ny regnskabsbekendtgørelse
  1. Tilgodehavender og restancer
  2. Værdipapirer og kapitalindskud
 6. Ny vejledning om intern kontrol og instruksvejledninger
 7. Feriepengeforpligtelsen og ny ferielov
 8. Orientering fra Statens Administration
 9. Eventuelt

Du han hente præsentationen fra mødet her.