Vedligeholdelse og ændringer i nummerstrukturen

Hvad er formålet med nummerstrukturen?

Nummerstrukturen sikrer, at vi kan opsamle regnskabsdata fra de lokale økonomisystemer i samme struktur som i bevillingslovene og i statsregnskabet.

Vedligehold og ret i nummerstrukturen

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet 6 forskellige blanketter til diverse oprettelser, ændring og lukning.

Alle blanketter sendes udfyldt til: .

Virksomhed

Som virksomhedsnummer anvendes cvr-nr.

For statsinstitutionernes vedkommende vil Moderniseringsstyrelsen, på baggrund af indsendt blanket, rekvirere et cvr-nr. fra Danmarks Statistik.

Nedenstående blanket kan benyttes:

Oprettelse af virksomhed

Selvejende institutioner skal rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen, i den udstrækning de skal have oprettet en ny virksomhed.

Regnskabsførende institution

De regnskabsførende institutioner har et selvstændigt ansvar for udførelsen af hele eller dele af virksomhedens opgaver.

Oprettelsen af nye regnskabsførende institutioner sker ved indsendelse af nedenstående blanket til Moderniseringsstyrelsen:

Oprettelse af regnskabsførende institution

Bogføringskreds

En bogføringskreds er det konkrete regnskab, som den regnskabsmæssige registrering foretages i.

Oprettelsen af nye bogføringskredse sker ved indsendelse af nedenstående blanket til Moderniseringsstyrelsen:

Oprettelse af bogføringskreds

Delregnskaber

Statslige institutioner skal selv foretage oprettelser/ændringer/lukninger af delregnskaber i SKS, jf. dog undtagelsen nedenfor angående delregnskaber, hvor der indgår lønkonti.

Bemærk at enhver underkonto på finansloven skal have tilknyttet mindst et delregnskab.

Delregnskaber hvor der indgår lønkonti

Delregnskaber hvor der indgår lønkonti oprettes af Moderniseringsstyrelsen.

Du finder blanketten til oprettelse af et eller flere delregnskaber i elektronisk form nedenfor. Udfyld blanketten og send den til   

For selvejende institutioner har Moderniseringsstyrelsen blanketter til diverse oprettelser og lukninger. Du kan finde blanketterne nedenfor. Udfyld blanketten og send den til   

Blanket til oprettelse eller ændring af delregnskaber med lønkonti (xls)

Læs om arbejdsgange, som har at gøre med oprettelse, ændring mv. i nummerstrukturen i vejledningen om vedligehold af decentrale stamdata, (pdf).