Revision

Læs om reglerne for revision af statens regnskaber.

Kapitlet beskriver opgaverne for de revisionsinstanser, som foretager revision af statens regnskaber. Endvidere er revisionsprocessen beskrevet.

Beskrivelserne vedrører:

  • Statsrevisorerne
  • Rigsrevisionen og interne revisioner
  • Private revisorer
  • Den Europæiske Revisionsret