Regnskabsregistre

Her kan du finde henvisning til aktstykkeregistret, årsrapportregistret, nummerstrukturregistret og finanslovs- og statsregnskabsregistret.

Under "regnskabstal" bliver der løbende offentliggjort fiskale data, som følge af EU-Rådets direktiv 2011/85/EU vedr. krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer.