Eventualforpligtelser

Som led i implementeringen af EU direktiv 2011/85 offentliggøres data for eventualforpligtelser i den offentlige sektor.

Eurostats krav og anbefalinger til de offentliggjorte tabeller kan findes i Task Force on the implications of Council Directive 2011/85 on the dissemination of fiscal data. Final report, March 2013.

Der laves årligt fem tabeller: