Møde med departementer

Moderniseringsstyrelsen indkalder til særskilt møde med de berørte departementer.

Efter at der har været afholdt fællesmøde med samtlige berørte departementer indkalder Moderniseringsstyrelsen hvert ressortdepartement til særskilt møde, hvor de modtagne ressortaftaler gennemgås, og hvor der samtidig aftales en nærmere tidsplan for den videre proces.

Moderniseringsstyrelsen udsender en særskilt dagsorden til disse møder, hvor opgaverne og de udestående problemer i relation til de enkelte faser i ressortomlægningsprocessen nærmere gennemgås.

Formålet med møderne er samtidig at præsentere de ansvarlige i Moderniseringsstyrelsen for ressortdepartementerne, således at parterne kender hinanden inden processen går nærmere igang.