Udpegning af tovholdere

Læs nærmere om anvendelse af tovholdere.

Der er mange udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med en ressortændring, og det er derfor vigtigt, at tilrettelægge en struktureret proces, hvor alle har overblik over deres opgaver; hvornår de enkelte opgaver skal være løst, og hvorledes løsningen af de enkelte opgaver passer ind i den samlede opgaveløsning.

Til håndtering af disse udfordringer er det en god ide at udpege en overordnet tovholder til koordinering af processen.

Moderniseringsstyrelsen vil i relation til hvert ministerområde udpege en ansvarlig tovholder, der har det overordnede ansvar for at koordinere opgaverne set i relation til de enkelte ministerområder. Den ansvarlige tovholder i Moderniseringsstyrelsen er den fungerende regnskabskoordinator i statsregnskabskontoret. Herudover udpeger Moderniseringsstyrelsen en særskilt tovholder i relation til lønområdet og blandt styrelsens kundekonsulenter.

Find navne på de ansvarlige tovholdere i Moderniseringsstyrelsen under Kontaktpersoner

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at ministerierne på tilsvarende måde udpeger en ansvarlig tovholder under hvert departement og hver berørt virksomhed.