Fase 2 Tilretning af bevillingslove, nummerstruktur, betalingssystemer og lønsystemer

Læs nærmere om tilretning af bevillingslove, nummerstruktur, betalingssystemer og lønsystemer.

På baggrund af de udarbejdede ressortaftaler, skal de bevillingsmæssige konsekvenser af en ressortomlægning indarbejdes på bevillingslovene.

Når der er klarhed over de bevillingsmæssige konsekvenser, skal den regnskabsmæssige nummerstruktur herefter tilpasses den ændrede finanslovsstruktur, og der skal foretages de nødvendige ændringer i betalingssystemerne.