Opsæt IndFak

Læs nærmere om opsætningen af IndFak.

IndFak er implementeret på alle nuværende institutioner. Dermed antages at nuværende institutioner er bekendte med brugen af systemet.

For at institutionen kan håndtere det indgående fakturaflow etableres IndFak med integration til Navision Stat. Der afholdes workshop med IndFak konsulenten.

IndFak konsulenten sørger for den tekniske opsætning med transportlag mellem IndFak og Navision samt Nemhandel-registreringen af EAN-nummer.

IndFak konsulenten sikrer via test, at bilag via EAN-nr. kommer til IndFak, og godkendelsesprocessen fungerer med udveksling af stamdata i forhold til Navision som sidste del af accepttesten.

I en periode på 14 dage efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Konsulentteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft via .

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med brug af IndFak, kan der være følgende scenarier:

  1. Fortsættelse i nuværende opsætning. Kan være tilfældet, hvor man fortsætter med det nuværende regnskab og EAN-nr.

  2. Etablering af ny IndFak version.

  3. Afslutning af nuværende IndFak, med adgang til at se tilbage på tidligere fakturaer. Vil være aktuel ved fusion eller nedlukning af en institution.

Relevante blanketter

  • Opsætningsark

Blanketter udleveres af IndFak konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål kan du rette henvendelse til Konsulentteamet i Moderniseringsstyrelsen .