Opsæt LDV

Læs nærmere om opsætningen af LDV.

Såfremt der sker ændringer i bogføringskredse, løngrupper, dimensioner eller segmenter, skal LDV tilpasses tilsvarende. Det kan også være at brugere med adgang til data skal redigeres.

LDV skal afspejle strukturen i Navision regnskaberne, SLS og RejsUd. Med lanceringen af IndFak2 tilbydes LDV.

Tilpasningen af LDV sker via et LDV opsætningsskema. Konsulentteamet gennemgår i samarbejde med institutionen opsætningsarket og står for kontakten med hostingleverandøren.

I en periode på 14 dage efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Konsulentteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft via

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med opsætning af LDV er der følgende scenarier:

 1. Oprettelse af nyt LDV (LDV datamart)

 2. Redigering af eksisterede LDV.

 3. Tilføjelse/sletning af:
  • Bogføringskredse
  • løngrupper i eksisterende LDV datamart
  • Dimension
  • Segment
  • Brugere

Relevante blanketter

 • Opsætningsskema inkl. brugere
 • Vejledning

Blanketter udleveres af LDV konsulent.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål i relation til LDV kan der rette henvendelse til konsulentteamet i Moderniseringsstyrelsen på