Opsæt Navision

Læs nærmere om opsætningen af Navision.

Ud fra status på oprettelse, sammenlægning og lukning af bogføringskredse, skal der ske en tilsvarende tilpasning af Navision regnskaber.

På en workshop mellem Navision konsulenten, institutionen og ØSC aftales de konkrete opsætninger i regnskabet.

Beskrivelse af mulige scenarier

I forbindelse med opsætning af Navision Stat er der tre mulige scenarier:

 1. Oprettelse af nyt regnskab
  Nye regnskaber oprettes med udgangspunkt i et ’skabelonregnskab’, hvor best practice opsætninger er opsat.

 2. Sammenlægning af flere regnskaber
  Ved sammenlægning af flere regnskaber anbefales at fortsætte i et eksisterende regnskab.

 3. Afslutning af regnskaber
  I en periode på 14 dage efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Konsulentteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft via .

Opmærksomhedspunkter

Institutionen skal være opmærksom på:

 • Navision Stat er stedet hvor ’alle integrationer mødes’. Derfor er det en tidskrævende proces at få opsat alle forbindelser

Ved nyt CVR nr. skal der bestilles en Navision Stat licens.

Relevante blanketter

 • Faktaark
 • Navision Stat opsætningsdokument
 • Brugeroprettelsesskema
 • Licenspapirer ved nyt CVR nr.

Blanketter udleveres af Navision Konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål i relation til Navision opsætningen, kan du rette henvendelse til konsulentteamet i Moderniseringsstyrelsen: