Opsæt RejsUd

Læs nærmere om opsætningen af RejsUd.

RejsUd er implementeret på alle nuværende institutioner, med mindre institutionen er fritaget. Dermed antages at institutionerne er bekendte med brugen af systemet.

For at institutionen kan håndtere deres udlæg og rejseafregninger etableres RejsUd som medarbejderne anvender ved rejse- og udgiftsafregning.

Der afholdes workshop med RejsUd konsulenten.

Til hver systemopsætning er knyttet mindst én administrator og én superbruger, der forventes at være ressourcer i forhold til den forestående implementering.

RejsUd konsulenten guider institutionen gennem implementeringen, der som nævnt indledes med workshop. RejsUd konsulenten hjælper med at udlæse nuværende brugere og formidler institutionens endelige opsætningsark til leverandøren Basware. Konsulenten assisterer også ifht. vedligeholdelsen af brugere hos CWT. Der afholdes efterfølgende test-workshop (accepttest) med RejsUd-leverandøren, inden løsningen sættes i drift.

Institutionen håndterer selv relationen til banken med Rejsekonto, kortkonti og betalingskort.

I en periode på 14 dage efter driftsstart har institutionen direkte adgang til support fra Konsulentteamet, hvorefter almindelig support træder i kraft via

Beskrivelser af mulige scenarier

I forbindelse med brug af RejsUd, kan der være følgende scenarier:

  1. Fortsættelse eller ved mindre tilpasning i nuværende opsætning. Kan være tilfældet, hvor man fortsætter med det nuværende regnskab i en af institutionerne.

  2. Etablering af nyt RejsUd til nuværende institution.

  3. Etablering af RejsUd til ny institution

  4. Afslutning af nuværende RejsUd med adgang til tidligere bilag. Vil være aktuel ved fusion eller nedlukning af en institution.

Opmærksomhedspunkter

Institutionen skal være opmærksom på:

  • Institutionen udpeger en ansvarlig ressourceperson for etableringen af RejsUd (typisk administrator og superbruger).

Processen tager mellem 4-6 uger.

Relevante blanketter

  • Opsætningsark

Blanketter udleveres af RejsUd konsulenten.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål kan du rette henvendelse til Konsulentteamet i Moderniseringsstyrelsen: