Løn- og omkostningsfordeling skaber gennemsigtighed

Løn- og omkostningsfordeling er med til at sikre gennemsigtighed i de statslige institutioners ressourceanvendelse, så de kan foretage prioriteringer på et oplyst grundlag.

Hvad er løn- og omkostningsfordeling?

Løn- og omkostningsfordeling er en metode til at fordele de samlede omkostninger ud på din institution, dit kontor eller din afdelings faglige aktiviteter således, at du kender enhedsomkostningen for en opgave. Med den viden kan du sikre, at ressourcerne bliver anvendt der, hvor de skaber mest værdi.

Nedenstående figur viser de naturlige fordelingstrin i en løn- og omkostningsfordelingsmodel:


Løn- og omkostningsfordelingsværktøj

Moderniseringsstyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Forudsætningen, for at du kan bruge værktøjet, er, at du tids- og økonomiregistrerer på sammenfaldende aktiviteter eller aliasser, samt at disse kan indlæses i ressourcefordelingskuben i Navision.

Læs mere om hvordan du tids- og økonomiregistrerer på sammenfaldende aktiviteter og aliasser

Tre måder at fordele løn på

Løn- og omkostningsfordeling skal understøtte styringsbehov på forskellige styringsniveauer. Det er særligt i forbindelse med fordeling af løn til aktiviteter, at der kan være behov for variation i fordelingstilgangen.

Derfor understøtter løn- og omkostningsfordelingsværktøjet 3 forskellige lønfordelingsmåder, som du frit kan vælge i mellem:

  1. Lønfordeling ved timesats fordeler lønnen ved at gange en timesats, der fastsættes af institutionen, med medarbejderens timer.
  2. Fordeling af samlet løn på standardkonto 18 fordeler lønnen på en beregnet fordelingsnøgle, der dannes ud fra den samlede tidsregistrering.
  3. Lønfordeling på medarbejderniveau fordeler medarbejderens løn i SLS ud fra medarbejderens tidsregistrering.

Læs mere om løn- og omkostningsfordeling

Læs den tekniske vejledning til løn- og omkostningsfordeling