Partnerskab om god økonomistyring i kommunerne

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at udvikle kommunernes økonomistyring. Partnerskabet skal være med til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.