Vejledninger

Nedenfor er samlet de gældende vejledninger på regnskabs- og økonomiområdet.

Bevillingsområdet:

Budgetvejledning 2016 (pdf)

Retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker (december 2015) (pdf)

Retningslinjer for statens ministerbilsordning (marts 2015) (pdf)

Forretningsgang for behandling af aktstykker (oktober 2009) (pdf)

Vejledning om prisfastsættelse (maj 2006) (pdf)

Vejledning om konsekvensanalyser (maj 2005, afsnit 3.2, 7.1 og 7.2. revideret i 2018) (pdf)

Regnskabsområdet:

Vejledning om bevillingsafregning 2018 (november 2018)

Vejledning om årsafslutning 2018 (oktober 2018)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån (2018) (pdf)

Vejledning interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser (juni 2018) (pdf)

Vejledning om håndtering af donationer (juni 2018) (pdf)

Vejledning til brug for indberetning af statsforskrivninger og garantier 2017 (januar 2018) (pdf)

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner (december 2017) (pdf)

Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 (december 2017) (pdf)

Vejledning om bevillingsafregning 2017 (november 2017) (pdf)

Vejledning om årsafslutning 2017 (oktober 2017) (pdf)

Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger (august 2017) (pdf)

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten (februar 2017) (pdf)

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten (januar 2017) (pdf)

Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser (december 2016) (pdf)

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten (december 2016) (pdf)

Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 (december 2016) (pdf)

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner (november 2016) (pdf)

Vejledning om grundbudgetnotat - Virksomheder (august 2016) (pdf)

Vejledning om grundbudgetnotat - Koncernfælles (august 2016) (pdf)

Vejledning om selvstændig likviditet (august 2016) (pdf)

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning (marts 2016) (pdf)

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling (november 2015) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser (oktober 2013) (pdf)

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet (oktober 2012) (pdf)

Vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser (september 2012) (pdf)

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af It-udviklingsprojekter og anlægsløn (april 2012) (pdf)

Vejledning om håndtering af donationer (januar 2011) (pdf)

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten (maj 2010) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser (april 2010) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser (april 2010) (pdf)

Vejledning om håndtering af bunkning (maj 2010) (pdf)

Knæk en statslig årsrapport (december 2006) (pdf)

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen (juli 2006) (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af rejseafregninger (april 2005) (pdf) 

IT-området:

It-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd (september 2018) (pdf)

Vejledning til Statens It-projektmodel (september 2018) (pdf)

Vejledning til brug af business case i staten (september 2018) (pdf)

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker (juli 2017) (pdf)