Aktiv information

På baggrund af offentlighedsloven har Moderniseringsstyrelsen fastsat følgende retningslinjer.

1. På Moderniseringsstyrelsens website på internettet skal følgende information fremgå direkte eller ved link til andre sites:

  • Udførlig information om Moderniseringsstyrelsens organisation, herunder organisationsdiagram og mål for styrelsen.

  • Overordnet beskrivelse og information om Moderniseringsstyrelsens arbejdsområder, herunder kontaktoplysninger for de enkelte arbejdsområder.

  • Relevante nyheder vedrørende Moderniseringsstyrelsens arbejdsområder, fx handlingsplaner, analyser mv.

  • Diverse publikationer.

  • Moderniseringsstyrelsens årsrapport, samt eventuelt direktørkontrakter og styrelsens resultatkontrakt.

  • Samlet gengivelse af love og regler som administreres af Moderniseringsstyrelsen.

  • Information om eventuelle råd, nævn og udvalg nedsat af Moderniseringsstyrelsen, herunder forretningsorden, opgaver og sammensætning.

2. De i pkt. 1 nævnte oplysninger undergives en løbende ajourføring, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.