Mål- og resultatplan

Moderniseringsstyrelsen samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten.

I Moderniseringsstyrelsen arbejder vi hver dag for at gøre det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne. Ved at skabe gode rammer for både medarbejdere og ledere er vi med til at videreudvikle den offentlige sektor, så den er rustet til nutidens og fremtidens udfordringer.

Vi har fokus på god ledelse. Ledere i staten skal være blandt de dygtigste, så de kan sætte retning og engagere deres medarbejdere for hele tiden at udvikle velfærdssamfundet. Vi har fokus på kompetenceudvikling. Dygtige og engagerede medarbejdere er helt afgørende for at løse kerneopgaverne i velfærdssamfundet. Og så har vi fokus på styring, så der hele tiden er fokus på de vigtigste arbejdsopgaver og værdier. Det sikrer, at der er tid og ressourcer til det centrale – nemlig borgerne, som hver dag er i kontakt med den offentlige service.  

Finansministeriets mission og vision

Mission

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

Vision

Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Medarbejderne er Moderniseringsstyrelsens afgørende aktiv

Medarbejderne skal være så kompetente, at de kan opbygge det nødvendige faglige fundament for at skabe forandring. Og de skal være så dygtige og engagerede, at de i mødet med samarbejdspartnere og interessenter kan gøre den afgørende forskel, der skal til for at indfri styrelsens mål.

Kompetente ledere - der sætter retning, inspirerer til nytænkning og effektivisering samt har fokus på helhed - er et centralt element heri.

Resultatløn til Moderniseringsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementchefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument. Udmøntningen for 2018 udgør 120.000 kroner.