Mest mulig velfærd og kvalitet for borgernes penge

Moderniseringsstyrelsen arbejder for, at velfærdssamfundet hele tiden udvikler sig, så vi får mest mulig velfærd og kvalitet for borgernes penge. Det gør vi på tre måder:

Fokus på velfærd & kvalitet

Vi har fokus på rammer og styring, så de vigtigste arbejdsopgaver og værdier hele tiden er i centrum. Det sikrer, at der er tid og ressourcer til det centrale – nemlig borgerne, som hver dag er i kontakt med den offentlige service.

Fokus på kompetencer & udvikling

Vi har fokus på god ledelse. Ledere i staten skal være blandt de dygtigste, så de kan sætte retning og engagere deres medarbejdere for hele tiden at udvikle velfærdssamfundet. Vi arbejder for at alle medarbejdere i staten kan udfolde deres faglige potentiale., og er derfor optaget af kompetenceudvikling. Dygtige og engagerede medarbejdere er helt afgørende for at løse kerneopgaverne i velfærdssamfundet.

Vores fokus på ledelse, udvikling og styring kommer til udtryk i redskaber, systemer og netværk samt overenskomster, efteruddannelsesprogrammer og lederudvikling. Inspiration, rammer og forløb, der bidrager til mere velfærd og bedre kvalitet på tværs af alle offentlige institutioner.

Fokus på innovation & teknologi

Og så ser vi fremad. Fremtiden byder på store udfordringer og muligheder. Nye teknologier vil betyde, at vi kan få meget mere velfærd og bedre kvalitet for de samme penge. Men det vil samtidig stille krav til uddannelse og udvikling af medarbejderne, hvis det danske samfund skal høste gevinsterne.

Vi søger og bruger nye indsigter og teknologier til at flytte det danske velfærdssamfund fremad på en måde, der kommer os alle til gavn.