Internationale fora

Moderniseringsstyrelsen deltager i en række internationale fora, hvor vi henter inspiration ved at lære, hvordan andre lande arbejder med forvaltningspolitiske tiltag og modernisering af den offentlige sektor.

Samarbejde på europæisk og internationalt plan

Moderniseringsstyrelsen arbejder med forvaltningspolitik og modernisering i to større fora:

  • EUPAN (European Public Administration Network) som arbejder på EU-plan
  • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) som arbejder på internationalt plan

Moderniseringsstyrelsen har også et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og vi har ofte besøg af delegationer fra andre lande.

Videndeling og fælles værktøjer

Fokus for de to fora er at facilitere videndeling og udarbejde fælles værktøjer, der kan understøtte en mere effektiv og moderne offentlig forvaltning. Der afholdes møder op til to gange om året, hvor der drøftes aspekter af offentlig styring og administration, fx:

  • God forvaltningsskik
  • Implementering af reformer
  • Offentlig ledelse
  • Fremtidens offentlige arbejdskraft
  • Innovations- og moderniseringstiltag

Klik her for at læse mere på EUPANs egen hjemmeside

Klik her for at læse mere på OECDs egen hjemmeside