Netværk og nævn

Moderniseringsstyrelsen har opstartet en række netværk om styring, hvis formål er at understøtte videndeling på tværs af de statslige institutioner.