Håndbog om afskedigelse

08-12-2011
HR

Håndbogen handler om de væsentligste af de regler, der gælder for afskedigelse af ansatte i staten. Formålet med håndbogen er at give statslige personalechefer og medarbejdere en kortfattet oversigt over disse regler.

Håndbogen er tænkt som et supplement til Personaleadministrativ vejledning (PAV), hvori de fleste af håndbogens emner er udførligt beskrevet

Download publikationen Håndbog om afskedigelse