Ansættelse i staten

28-11-2011
HR

Moderniseringsstyrelsen har til brug for information af udenlandske samarbejdspartnere om personalemæssige forhold i den danske stat ajourført pjecen "Ansættelse i staten".

Pjecen indeholder en beskrivelse af såvel generelle ansættelsesmæssige forhold som mere specifikke ansættelsesretlige regler på statens område.

Pjecen foreligger på engelsk og på dansk.

Download publikationen Ansættelse i staten