Lokale aftaler om løntillæg

Hvad er god praksis

06-06-2012
HR

Moderniseringsstyrelsen udgiver en ny pjece "Lokale pjecer om løntillæg - hvad er god praksis?". Pjecen giver vejledning til, hvad der bør stå i en lokal aftale om løntillæg og til, hvad der gælder ved opsigelse.

Download publikationen Lokale aftaler om løntillæg som PDF