Finansministeriets lønoversigt - 1. april 2012

08-03-2012
HR

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 foreligger nu.

I lønoversigten er alle basislønninger opregnet til nyt grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, idet de er forhøjet med procentreguleringen pr. 1. april 2010 på 31,0660 pct. Herefter er det nye grundbeløb forhøjet med procentreguleringen pr. 1. april 2012 på 1,3040 pct. Lønoversigtens indledning indeholder en nærmere beskrivelse af afrundingsreglerne.

Ved OK11 var der aftalt en forhøjelse pr. 1. april 2012 på 1,67 pct. Men da lønnen var steget mere i staten end i den private sektor, kom der et negativt bidrag fra reguleringsordningen. Derfor er procentreguleringen pr. 1. april 2012 på 1,3040 pct., og dermed lavere end det aftalte.

Den trykte version af lønoversigten udkommer medio marts, og kan bestilles hos Rosendahls Schultz Grafisk på tlf.: 43 22 73 00.

Download publikationen Finansministeriets lønoversigt 2012 som PDF