Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave

25-11-2013
HR

Moderniseringsstyrelsen har udgivet en vejledning om de nye regler for gymnasielærere. Vejledningen er opdateret 25. november 2013.

De nye regler om arbejdstid og løn gennemgås i vejledningen.

Download publikationen Vejledning om nye regler for gymnasielærere