Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. - 1. udgave

25-06-2014
HR

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse.

Download publikationen Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere som PDF