Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2015

30-06-2015
HR

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning der overordnet behandler nogle af de ansættelsesretlige spørgsmål, der kan opstå ved ressortomlægninger.

Download publikationen Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2015 som PDF