Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udg.

05-12-2016
HR

Der er foretaget en lille revidering af vejledningen, som blev udsendt den 28. november 2016.

Den reviderede vejledning indeholder en præcisering i pkt. 5, men er i øvrigt uændret i forhold til den tidligere udsendte.

Download publikation Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udg. som PDF