Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2016

28-11-2016
HR

Moderniseringsstyrelsen har den 28. november 2016 udsendt vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger.

Vejledningen er en videreførelse af den tilsvarende vejledning fra 2015 med nogle få redaktionelle justeringer.

Download publikation Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2016 som PDF