Kontaktpersoner i kontoret for Statsregnskab

Har din institution spørgsmål til regnskabsregler, kontoplan, nummerstruktur, betalingsformidling eller SKB-konti, kontakt Moderniseringstyrelsens Kontor for Statsregnskab

Kontaktoplysninger for Kontoret for Statsregnskab

Spørgsmål vedrørende regnskabsregler, bevillingsregler, betalingsformidling og kontoplan m.m. kontakt

Spørgsmål vedrørende nummerstruktur, kontakt

Spørgsmål vedrørende oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti, kontakt

Kontaktpersoner

For ministerie specifikke spørgsmål vedrørende regnskab kan du nedenfor i listen finde din kontaktperson

Ministerium Kontaktperson i Statsregnskab
§ 5 Statsministeriet Lasse Frisgaard Gunnersen
§ 6 Udenrigsministeriet Maj-Britt Kofoed
§ 7 Finansministeriet Statsregnskab
§ 8 Erhvervsministeriet Lasse Frisgaard Gunnersen
§ 9 Skatteministeriet Claus Ilg
§ 11 Justitsministeriet Statsregnskab
§ 12 Forsvarsministeriet Jesper Bojsen
§ 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet Maj-Britt Kofoed
§ 15 Social- og Indenrigsministeriet Anna Basse Jørgensen
§ 16 Sundheds- og Ældreministeriet Lasse Frisgaard Gunnersen
§ 17 Beskæftigelsesministeriet Anna Basse Jørgensen 
§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet Statsregnskab
§ 20 Børne- og Undervisningsministeriet Statsregnskab
§ 21 Kulturministeriet Søren Larsen 
§ 22 Kirkeministeriet Maj-Britt Kofoed
§ 24 Miljø- og Fødevareministeriet Søren Larsen 
§ 28 Transport- og Boligministeriet Ingolf Busse
§ 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Ingolf Busse