Statens arbejdsretlige domme og kendelser for året 2009

09-08-2017

Personalestyrelsen har igen i år udarbejdet en samling over domme og kendelser mv. fra det forløbne år, hvor Personalestyrelsen har været part.

Samlingen indeholder domme, kendelser og tilkendegivelser fra året 2009, hvori Personalestyrelsen har haft en arbejdsgiverrolle og har optrådt som part. Samlngen indeholder endvidere en statistik over arbejdsnedlæggelser inden for staten. Samlingen udsendes i fortsættelse af de samlinger, som Personalestyrelsen har udsendt siden 2002.

Download publikation som PDF (1,50 Mb)